10155336_10152365964052427_5249055714397611396_n

Par ko mēs uzstājamies?

Dzimumaudzināšana. Mēs uzskatām, ka mūsu valstī būt jāveido sava dzimumaudzināšanas sistēma. Eiropas Savienības pieredze šajā jautājumā mūs neapmierina. Piemēram, dokuments ar nosaukumu “Eiropas seksuālās izglītības standarti“, mūsuprāt, raksturo tādu izglītības sistēmu, kas neatbilst bērna […]


Raksti


Grāmatas


Video