Lūdzam atbalstīt un virzīt turpmākai izskatīšanai Saeimas deputātes J.Stepaņenko uz sabiedrības tikumiskajām vērtībām un Latvijas Republikas Satversmē un likumos balstītīto likumprojektu !

Ar petīcijas tekstu var iepazíties un parakstīties var šeit: http://ej.uz/peticija-tikumiba

ES Seksuālas izglītības standarti nosaka, ka bērniem jau no 0-4 gadiem jāsniedz informācija par visiem mīlēstības veidiem un masturbāciju. (Seksuālās izglītības standarti pieejami šeit) , daļējs tulkojums latviešu valodā (šeit).

ES vecāki aktīvi mēģina aizstāvēt savas tiesības un neļaut izglītības sistēmai izkropļot bērnus. Kā mēs varētu nepieļaut kļūdas un aizsārgāt mūsu bērnus un savas tiesības uz izglītības pasūtīšanu?

Atbalstot šo petīciju,   Jūs sniedziet atbalstu grozījumiem par tikumību.Šī ceturtdiena – izšķīroša diena, kad Saeimā izlems, vai mums vajazīga tikumība bērnu iestādēs vai nē.

Papildu informāciju par ES notikumiem skolās un jau LR skolās un „bērnu” grāmatām skatieties  www.musuberni.lv vai www.facebook.com/musuberni

Balsosim par to, lai mūsu bērnu tikumiskā audzināšana skolās un bērnu dārzos būtu balstīta uz tradicionālām vertībām! Esam par to, lai mūsu bērnus arī Mūsu bērniem ir jābūt vispusēji izglītotiem visās jomās, bet visam ir savs laiks un pasniegšanas veids. Satversmes princips par sabiedrības tikumības aizsardzību lai darbojas arī mūsu skolās! 

Nekādu “Kārļu un Karlīnu” bērndārzniekiem un venērisko slimību aprakstu 6.klases skolēniem ! Mēs esam par atbildīgu audzināšanu atbilstoši vecumam un sagatavotībai. Ja to nepieņem lielākā daļa vecāku, tadam materiālam jāpazūd no skolām, kā netikumiskam.

“10.1 pants. Izglītība un tikumība

(1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, it īpaši tādām kā laulība un ģimene.

(2) Izglītības iestādēs ir aizliegta tādu mācību līdzekļu un citu materiālu izmantošana, kā arī to izplatīšana, kuri var negatīvi ietekmēt izglītojamā tikumisko attīstību.”

11052019_1573909732891508_2107074479559936623_n

————————————————————————————————————————————-

LR Satversmes 110.p Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.

116.p. paredz, ka vārda brīvību var ierobežot, “lai aizstāvētu valsts un sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, aizsargātu sabiedrības veselību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības.”

Lai aizliegtu citas tiesības – kā vārda brīvību, tiesības paust savus uzskatus, ir nepieciešams leģitīms mērķis. Šajā gadījumā izpildās pat vesels leģitīmu mērķu kopums: citu cilvēku tiesību ievērošana un tikumība.

Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām.
19.p.1.2. Ikvienam ir tiesības netraucēti pieturēties pie saviem uzskatiem. 3. Apakšpunkts, līdzīgi Latvijas satversmes 116.p. paredz zināmus citu cilvēku tiesību ierobežojumus nacionālās drošības, sabiedriskās kārtības, sabiedrības veselības vai tikumības aizsardzībai.
Ir absolūti nepieļaujami, ka šodien, kad mūsu nācija pārdzīvo dziļu demogrāfisko krīzi, valsts institūcijas piever acis uz sabiedrības morāli un tikumību graujošu organizāciju aktivitātēm. „Resursu centrs sievietēm Marta”, kurš darbojas gendera reformu līdztiesības īstenošanas jomā. Gendera vienlīdzības ideoloģija ir ģimenes institūtu un tradicionālas izpratnes par ģimeni un dzimumu līdztiesību, priekšstatu graušana, jo tā paredz lezbiešu, geju, biseksuāļu un transvestītu pielīdzināšanu heteroseksualitātei, kas nav saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 110.p un ANO Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12. pantu, kā arī organizācija „Papardes zieds”, kas brīvi darbojas pusaudžu un jauniešu izglītošanā, kas nav pieļaujams pēc LR Satversmes 116.p un ANO Starptautiskā pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām jau tagad paredz cenzēt ļaužu grupu, kuras apdraud sabiedrības tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības, paustos uzskatus !

Ir absolūti nepieļaujami, ka skolās un bērnudārzos tiek integrētas gendera līdztiesības reformas, pie tam neraugoties uz to, ka Ziemeļvalstu dzimumu līdztiesības institūts Norvēģijā, savu nepamatototo teoriju un nezinātnisko faktu izgāšanās rezultātā tika slēgts jau 2011.gadā. Šos faktus Norvēģijas sabiedrībai atmaskoja slavenais norvēģu komiķis un sociologs Haralds Eia, kurš radīja dokumentālo filmu “Iedzimtība vai audzināšana” (“Nature versus nurture”), Tā pēdējos gados radījusi lielu ažiotāžu Norvēģijā, un nu ir apskatāma arī pie mums ar subtitriem latviešu valodā. Tā saņēmusi arī nozīmīgu balvu par vārda brīvības veicināšanu Norvēģijā (Fritt Ord Foundation). Filma, kas atvēra acis norvēģiem — “Iedzimtība vai audzināšana” .

Tāpēc, būs tikai saprātīgi un tālredzīgi ar likuma spēku nostiprināt to, koLietuvas Saeima ir nostiprinājusi jau pirms vairākiem gadiem, apstiprinot likumu ar divu trešdaļu deputātu pārākumu.

Jau šobrīd, saskaņā ar Izglītības likumu, izglītības iestādēs nedrīkst izmantot mācību līdzekļus un citus materiālus, kas ir pretrunā Satversmei, likumiem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tomēr mēs redzam, ka praksē skolotāji pielieto “Papardes zieda” apšaubāmos materiālu savās mācību stundās (Juglas ģimnāzija, bioloģijas skolotāja uc ..). Esam par to, lai mūsu bērnu tikumiskā audzināšana skolās un bērnu dārzos būtu balstīta uz tradicionālām vertībām ! Esam par to, ka arī mūsu bērniem ir jābūt vispusēji izglītotiem visādās jomās, bet visam ir savs laiks un pasniegšanas veids. Satversmes princips par sabiedrības tikumības aizsardzību lai darbojas arī mūsu skolās !

Atgādināsim, ka par līdzīgu likumprojektu par izmaiņām bērnu tiesību aizsardzības likumā, biedrība “Sargāsim mūsu bērnus” ir savākusi vairāk nekā 12 OOO notariāli apstiprinātus parakstus. Arī tas ir ievērojams pilsoņu skaits, kuri ar savu rīcību ir apliecinājuši savu attieksmi šajā jautājumā !

Bažas rada arī tas, ka par šo likumprojektu grozījumiem un papildinājumiem ir norūpējušies cilvēki, kuriem ar bērniem nav nekāda sakara. Mēs šodien esam izdevīgā pozīcijā un varam redzēt pie kā šāda vieglprātīga rīcība ir novedusi citas valstis un varam mācīties no viņu kļūdām – Vācijā, Francijā, Itālijā, kur par bērna pasargāšanu no seksuālās izglītības, bērnu vecāki tiek sodīti ar reāliem cietumsodiem, sociālie dienesti un bāriņtiesas šo faktu lieto kā iemeslu bērnu izņemšanai no ģimenēm. Cienījamie deputāti, lūdzu neesiet lepni, ieejiet norādītajā adresē un noskatieties populārzinātnisko Šveicas filmu, lai zinātu kas notiek arī citur pasaulē. Filma pieejama vācu, angļu, krievu, holandiešu un franču valodās: “Agrīnās seksualizācijas sentēvi”:http://fruehsexualisierung.panorama-film.ch/

Un mīļie, lūdzu atcerieties, ka Jums ir vecāki, kas Jūs audzināja kā pienākas un ir izaudzinājuši par labiem cilvēkiem un sakiet paldies, ka tie Jums neatņēma bērnību …, atceraties arī, ka Jums ir draugi, māsas, brāļi un citi radinieki, kuru bērnus ietekmēs Jūsu lēmums, ka Jums ir bērni, vai varbūt mazbērni, kuri izjutīs šī balsojuma sekas vēl ilgi pēc tam, kad Jūs iespējams vairs nebūsiet deputāts, vai nebūsiet šaisaulē … Latvija ir tik maza un mūsu nav tik daudz, lai mēs katrs viens otram nebūtu kāds draugs, drauga draugs, vai radinieks ! Atcerieties, ko Jūs nodarat mums, to Jūs būtībā nodarat paši sev ! Tas nav nekādas naudas vērts !

No sirds, jau iepriekš pateicamies par Jūsu sirdsapziņas balsojumu šajā, mūsu tautai tik svarīgajā jautājumā !!