Ты против пропаганды гомосексуальных отношений детям?

 • Что делать?
  Ieviest sekojošos grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā
  1. “Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs dzimumaudzināšanai jābūt balstītai uz Latvijas Republikas Satversmes 110.pantu. Bērnu izglītības un aprūpes iestā’des viendzimuma personu seksuālo un laulību attiecības POPULARIZĒŠANA UN REKLĀMA IR AIZLIEGTA.
  2. “…  Bērnu kā dalībnieku vai skatītāju aizliegts iesaistīt pasākumos, kuru mērķis ir viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma”
 • Что делать?
  Jāsavāc 30 000 apstiprināti paraksti
  1. Lai tautas inicatīva iegūtu likuma spēku, ir jāiziet vairāki etapi. Visprims ir jāsavāc 30 000 notariāli apstiprināti paraksti.
 • Kā piedalīties?
  Заверить подпись у любого латвийского нотариуса
  1. Jāpaņem 3EUR (valsts nodeva), паспорт vai ID karte un jādodas pie notāra
  2. Jūsu parakstu var apliecināt jebkurš Latvijas notārs
  3. Jāparakstās par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā
  4. Lapu ar notāra apliecināto parakstu JĀATSTĀJ PIE NOTĀRA. Ja kāda iemesla dēļ Jūs šo lapu tomēr būsiet paņēmis līdzi, tādā gadījumā Jums tā jānosūta uz adresi: «Sargāsim mūsu bērnus», a.k. 70, LV-1010, Rīga