Eiropas seksuālās izglītības standarti

Ievadam… Gadsimtiem latvieši audzinājuši savus bērnus, vadoties no sirdsapziņas, pieredzes, gadiem paaudzēs nodotām zināšanām. Kāpēc tagad mums ir nepieciešami kaut kādi mistiski standarti, kurus radījuši cilvēki no citām kultūrām? Vai Latvijā esošie skolotāji un vecāki nav spējīgi paši veidot šos standartus? Kāpēc organizācijas, kas gūst līdzekļus tieši no ārvalstīm, ir noteiciošās jautājumos par mūsu bērnu dzimumaudzinšānu un aizstāv šos standartus?

—————————————————————————————————————————————-

Seksuālās izglītības standarti Eiropā (izdevējs ir Pasaules Veselības Organizācija jeb PVO, 2010.g.,Ķelne) ir dokuments, kura sastādīšanā pusotra gada laikā darbojās ekspertu grupa no deviņām Rietumeiropas valstīm. Grupā tika uzaicināti 19 dažādu jomu eksperti – sākot ar medicīnas līdz pat psiholoģijas un sociālo zinātņu nozaru pārstāvjiem. Ekspertu vidū bija arī vairāki IPPF (International Planned Parenthood Federation jeb Starptautiskā ģimenes plānošanas federācijas), kas, nav noslēpums, ir viena no abortu tehnoloģiju virzītājām pasaulē. Projektā dalību ņēma arī BZgA (kas ir tāds kā veselības centrs Vācijā).

Visātrāk un vieglāk dokumentu iepazīt no tabulām, kas pārskatāmā veidā parāda – kas bērnam jāzina, kāda informācija jāsniedz noteiktā vecumposmā. Izvilkumus no tabulām varat apskatīt tepat zemāk.

Oficiālais doumenta tulkojums pieejams angļu, fraņču, vācu, poļu un citās valodās. Tāpat ir izstrādātas vadlīnijas šo standartu ieviešanai Eiropā. Mums nav nekādu šaubu, ka šie standarti rakstīti ar mērķi tos ieviest visās Eiropas valstīs, t.sk., arī Latvijā. Turklāt atziņas, kas ņemtas no šiem standartiem, tikušas citētas arī Eiroparlamentā.

Dokuments ir sastādīts vadlīniju veidā, atstājot plašas interpretācijas iespējas. Tieši plašas interpretācijas iespējas ir viena no šo standartu problēmām. Šo standartu aizstāvji nereti manipulē ar to, uzsverot, ka “nekas tāds jau tur nemaz nav rakstīts”. Tādēļ uzskatām, ka šos standartus ir lietderīgi analizēt kopā ar citiem dokumentiem, mācību grāmatām un virkni citu materiālu:

 • Eiropas lielāko valstu pieredzi, kas šos standartus jau ieviesusi vai ievieš savā izglītības sistēmā, t.sk., bērnu literatūru, kas tiek piedāvāta dārziņos un skolās;
 • ar citiem rekomendējošiem PVO dokumentiem, mācību materiāliem, metodiskiem  materiāliem u.c.;
 • standartu noslēgumā ir atsauces uz dažādiem avotiem, kuros nostādnes ir klāstītas detalizētāk.

Īsumā mūsu viedoklis par standartiem ir sekojošs – standarti vērsti uz morālo un tikumisko kritēriju iznīcināšanu bērnos no agra vecuma. Mēs uzskatām, ka standarti nav vis vērsti uz bērnu aizsardzību no vardarbības vai agrīnās grūtniecības (kā to mēdz pasniegt), bet gan, pārkāpjot sarkano līniju, veicina bērnu agrīno seksualizāciju, veicina pāragru interesi par seksuālām attiecībām visdažādākās! formās, dzimumattiecības pasniedz no fiziskās tuvības puses nevis atstājot, bet vienkārši klaji ignorējot dzimumattiecību citus svarīgus aspektus kā mīlestība. Mēs uzskatām, ka informācija, kas tiek pasniegta bērniem, nav atbilstoša viņu vecumam. Tāpat mūs biedē, ka vecāki no šīs sistēmas vienkārši tiek izstumti un viņiem vairs nav nekādas teikšanas attiecībā uz savu bērnu dzimumaudzināšanu. Mūs neapmierina šī situācija.

Mēs iztirzājam šo dokumentu, izejot no loģiskiem apsvērumiem un novērojumiem, un katrs pats var novērtēt, vai šādu izglītības dokumentu vēlamies redzēt savā valstī, saviem bērniem un mazbērniem?!

Jaunās izglītības mērķis

Standartos paskaidrots, ka jaunās izglītība iemācīs bērniem un jauniešiem “pilnvērtīgi un ar pilnu atbildību gūtu baudu no savas seksualitātes“. Viscaur doumentā ne vienu vien reizi ir paskaidrots, ka ar informāciju vien nepitiek, ka bērniem jāskaidro par apmierinātību un baudu… Vārdu sakot seksuālās attiecības tiek pielīdzinātas jēdzieniem “paēst” un “padzerties” šādas vajadzības gadījumā. Atzīmēsim, ka mūsu kultūrā lielākā daļa vecāku tomēr izvēlas par seksuālām attiecībām bērniem stāstīt citā griezumā – proti, izejot no mīlestības un cieņas aspekta.

Vecumposms 0 – 4 gadi un 4-6 gadi.

Šeit un tālāk, mūsuprāt, starp daudzām it kā nevainīgām frāzēm, slēpjas arī absolūti nepieņemami un vecumam neatbilstoši apgalvojumi / piedāvājumi, kas vērsti uz bērnu agrīno seksualizāciju.

0 – 4 gadi 

 • informācija par prieka un apmierinājuma sajūtu, kas rodas, pieskaroties savam ķermenim; / information about enjoyment and pleasure when touching one’s own body
 • informācija par masturbāciju agrīnā vecumā; / early childhood masturbation;
 • grūtniecība, piedzimšana un jaundzimušie – runāt par šīm tēmām, ieaudzinot viņiem pareizu terminoloģiju; /pregnancy, birth and babies – talk about these issues by providing them with the correct vocabulary;
 • fakts, ka baudas gūšana no fiziskas tuvības ir katra cilvēka normāla dzīves sastāvdaļa; / the fact that enjoyment of physical closeness is a normal part of everyone’s life;
 • no kurienes rodas bērni; / where babies come from;
 • bērniem jāpalīdz veicināt dažādu dzīvesveidu pozitīvu uztveri; / help to develop a positive attitude towards different lifestyles.

4-6 gadi

 • mīti par bērnu radīšanu
 • mīlestību starp viena dzimuma pārstāvjiem
 • same-sex relationships

Atbilstoši standartiem jau vecumposmā no 0-4 g. bērniem tiek sniegta informācija par “prieka un apmierinājuma sajūtu, kas rodas, pieskaroties savam ķermenim, masturbāciju agrīnā vecumā“?! Taisnības labad jāsaka, ka dažādu jomu speciālisti un arī vecāki atzīmē, ka šajā vecumā un arī nākamajā vecumposmā (līdz 6 gadiem) tiešām dažiem bērniem parādās vēlme sev pieskarties, dažiem tas izpaužas pastiprināti. Taču līdz šodienai pastiprinātu, izteiktu pieskaršanos saviem dzimumorgāniem speciālisti drīzāk pieskaita pie kādas no mazākas vai lielākas neirozes pazīmēm, ko lielākoties pavada arī citas uzvedības īpatnības kā pirksta sūkāšāna, nagu graušana, nedrošība vai citas neirozes pazīmes. Ja tiek konstatēta neiroze, tad tā arī tiek attiecīgi risināta – vienkāršs piemērs ir bērna uzmanības pārnešana uz citām aktivitātēm, neakcentējot neirotisko izpausmi. Tādēļ īpaši nesaprotams ir piedāvātais formulējums – “apmierinājuma sajūtas sev pieskaroties” un “baudas gūšanu no fiziskas tuvības“?

Turpat paredzēta saruna par grūtniecību un  “no kurienes rodas bērni“. Jā, nu, protams, nevar strīdēties, ka dažus bērnus jau šajā vecumposmā, bet citus – nedaudz vēlāk, tiešām sāk interesēt savs ķermenis un jautājums “no kurienes, es rados”. Taču vecākiem, psihologiem, audzinātājiem būtu jāuzdot jautājums par to, kāda tad būtu katram vecumam atbilstoša informācija? Gan psihologi, gan vecāki uzskata, ka ir būtiski šo sarunu veikt atbilstoši vecumam, izvēloties atbilstošu terminoloģiju, atbildot uz katra bērna jautājumiem, nepiedāvājot informāciju, kurai katrs bērns nav gatavs, informācijai jābūt pielāgotai katra bērna individuālajai attīstībai. Standartos gan ir minēts, ka jautājumi par bērna ieņemšanu un piedzimšanu ir jāizrunā “izmantojot pareizu terminoloģiju“. Pareizās terminoloģijas saraksts gan nav pievienots, taču par to, kāda ir pareizā terminoloģija, mēs varam spriest no bērnu mācību grāmatām, kas šobrīd tiek izdota Eiropas valstīs, vai rotaļlietām ar seksuāla rakstura pieskaņu, kas jau ir atrodamas vairākos Eiropas dārziņos.  Mūsos īpašu izbrīnu rada virkne grāmatu, kas aplūkojamas arī mūsu mājas lapā.

Grāmata - No kurienes es rados? - paredzēta no 5 gadiem. Grāmatu iesaka vadošā Vācijas orgnaizācija, kas saistīta ar seksuālo izglītību.

Grāmata – No kurienes tu radies? – paredzēta no 5 gadiem. Grāmatu iesaka vadošā Vācijas orgnaizācija, kas saistīta ar seksuālo izglītību.

Kā vienu no parauggrāmatām (no 5 gadu vecuma) var minēt grāmatu, kas mulsina arī vecākus Vācijā (grāmatu viņi uzskata par nepiemērotu bērniem – http://demofueralle.wordpress.com/informationen/). Tā ir grāmata ar nosaukumu “Wo kommst du her?” (No kurienes tu radies? – ar grāmatas oriģinālu esam iepazinušies paši un to var apskatīt mūsu lapā). Grāmatā (bērnudārzniekiem no 5 gadiem) tiek sniegta informācija par dzimumaktu (ar attēliem), kontracepciju, viendzimuma attiecībām u.c. Šī grāmata tiek izplatīta kā mācību līdzeklis, turklāt to izplata un rekomndē Vācijas vadošā ģimenes plānošanas organizācija (PROFamilia), kas atbalsta seksuālos standartus.

No tā kopumā izriet, ka bērnu vecumposma īpatnības netiek ņemtas vērā, “bliežot” katram bērnam virsū informāciju, kas šajā vecumā ne tikai nav nepieciešama, bet neatbilst vecumam / attīstībai – sekss, dzimumakts, sperma, vagīna, gejs, lesbiete, informācija par dzemdībām utt. Šie un līdzīgie termini arī tiek lietoti grāmatās šajā vecumposmā.

4-6 gadu vecumā notiek iepriekšējā vecumposmā apgūtā atkārtojums, nostiprinot un nedaudz papildinot iegūto informāciju. Eiropas grāmatu plauktos un ietecamās mācību literatūras saraktos šajā vecumposmā var atrast daudz vairāk literatūras, kas izvietojama arī dārziņa grāmatu plauktā. Bērniem pastāstīs par “mītiem par bērnu radīšanu”. Turklāt mītu graušanai netiks izmantots vis kāds jauks stāsts par mīlestību starp tēti un mammu, burvju sēkliņu vai kaut ko burvīgu, bet gan tieši un konkrēti pastāstīs par dzimumaktu. Neticat? Iepazīstaties ar ieteicamo literatūras sarakstu, ko publicē dažādas Eiropas organizācijas, un redzēsit, ka bērnam atklātā veidā tiek stāstīts ar pareizo terminoloģiju par dzimumaktu, spermu, dzemdībām utt.

Savukārt tādas nevainīgas frāzes kā “cieņa pret citiem“, “informācija par dažādiem mīlestības veidiem“, “dažādu dzīvesveidu pozitīvu uztveri” paredz sarunas par homoseksuālām attiecībām (0-4 gadu vecumā!).

Mommy, Mama and Me

Mommy, Mama and Me – grāmata par sieviešu mīlestību, kurā tiek audzināts arī bērns.

Par “mīlestību pret viena dzimuma pārstāvjiem” un “genderu identitāti” (t.sk. dzimumu maiņa) vairāk paredzēts pētīt 4-6 gadu vecumā. Tam, protams, ir izveidota arī atbilstoša bērnu literatūra. Tādas grāmatas kā “Mamma, māamiņa un Es” “Tētis, Deivids un Es“, “Tētis nēsā kleitu” ir labs “palīgs” šajā jautājumā.

 

 

 

 

 

 

Vecumposms 6-9 gadi

 • atšķirība starp draudzību, mīlestību un iekāri / the difference between friendship, love and lust
 • sekss masu informācijas līdzekļos, ieskaitot internetu /  sex in the media (including the Internet)
 • kontracepcijas pamatideju (ļauj plānot un pieņemt lēmumu par savu ģimeni) /  sex in the media (including the Internet)
 • dažādie apaugļošanās veidi / different methods of conception
 • gendera (šeit jānosķirt bioloģiskais dzimums un iegūtais, pieņemtais dzimums, t.i., genders), kultūras un vecuma atšķirībām / gender, cultural, age differences
  Vārdnīca - vecumposmā līdz 9 gadiem

  BZgA (kas arī ir saistīta ar standartu sagatavošanu) izdota vārdnīca bērniem līdz 9 gadu vecumam. Satur “pareizo terminoloģiju”. http://www.civic-edu.info/civic-edu.net/download/abc%20der%20sexuellen%20aufkl_25e4rung.pdf

   

Vai, Jūsuprāt, bērniem vecumā no 6-9 gadiem būtu jāpastāsta “par seksu masu informācijas līdzekļos, t.sk. internetu”? Vai kādam ir idejas kā to var izdarīt atbilstoši šim vecumposmam, turklāt neveicinot neveselīgu bērna interesi par “seksu masu informācijas līdzekļos” (būtībā – pornogrāfiju)?

Protams, tiek nostiprināta arī iepriekš gūtā informācija. Tiek paredzēta saruna par kontracpeciju un dažādiem apaugļošanās veidiem. Vai kādam ir šaubas, ka 6-9 gados bērnam ir jāzina dažādie kontracepcijas veidi?? Turklāt, ņemiet vērā, ka šāda informācija iespējama tikai gadījumā, ja pirms tam (0-6 gadi) bērni ir gana labi apguvuši dzimumakta un apaugļošanas būtību…

Vecumposms 9-12 gadi

 • sekām, kas rodas, vienaudžu spiediena, MIL, pornogrāfijas, kultūras, reliģijas, dzimumu piederības, likumdošanas un sociāli ekonomiskā statusa spiediena rezultātā uz seksuālo lēmumu pieņemšanu, seksuālajām attiecībām un uzvedību / influence of peer pressure, media, pornography, culture, religion, gender, laws and socioeconomic status on sexual decisions, partnerships and behaviour
 • bērnu seksuālās tiesības (informācija, seksuālā izglītība, fiziskā neaizskaramība) / sexual rights of children (information, sexuality education, bodily integrity); name their rights
 • saprašana un pieņem, ka ķermeņis mainās; saprot, ka ir dažādi ķermeņi (locekļa izmērs un forma, krūtis un vagīna var būtiski atškirties, skaistuma standarti mainās un atkarīgi no kultūras) /  an understanding and acceptance of changes and differences in bodies (size and shape of penis, breasts and vulva can vary signifi cantly, standards of beauty change over time and differ between cultures)
 • bauda, masturbācija, orgasms / pleasure, masturbation, orgasm 
 • atšķirības starp gendera identitāti un bioloģisko dzimumu / differences between gender  identity and biological sex
 • jaunavības plēves atjaunošana / body knowledge, body image and body modification (female genital mutilation, circumcision, hymen and hymen repair, anorexia, bulimia, piercing, tattoos)
 • grūtniecība (arī viena dzimuma attiecībās)„ / pregnancy (also in same-sex relationships)

Ja vēl iepriekš Jums varēja rasties aizdomas, ka ar “seksu internetā” var saprast ko citu (ko gan?) nevis pornogrāfiju, tad šajā vecumposma matricā tas jau ir rakstīts atklātā tekstā. Proti, tagad visi bērni jau 9-os gados tiks iepazīstināti ar pornogrāfiju. Tā vietā, lai, piemēram, izglītotu vecākus par bērnu aizsardzību no pornogrāfijas, kādiem drošības filtriem vai ko citu, bērniem (9-12 gados) par pornogrāfiju stāstīt skolā…

Šajā vecumposmā (9-12 gadi) bērniem tiks stāstīts par to, ka cilvēkiem ir atšķirīgi ķermeņi. Tas varbūt ir ļoti lietderīgi bērniem pastāstīt, ka ir jāciena visi cilvēki, neatkarīgi no to ārienes vai kādām ārējām īpatnībām. Jā, bet, vai Jums šķiet, ka jārunā par to, ka vīriešiem locekļi ir dažāda izmēra un formas? Tieši par to var izlasīt, piemēram, Latvijā nesen iznākušajā grāmatā bērniem par šīm tēmām. Un šajā vecumposmā noteikti jādzina par jaunavības plēves atjaunošanu, vai ne?!

Daudzi cilvēki vēl nezina, ko īsti nozīmē “gendera identitāte”. Tas nav dzimums. Katram cilvēkam ir bioloģiskais dzimums – puika vai meitene. Taču šīs teorijas piekritēji pieturas pie domas, ka katram cilvēkam ir arī sava gendera identitāte, kas var būt atšķirīga no bioloģiskā dzimuma. Tātad meitene var būt puisis, bet puisis – var būt meitene. Nav brīnums, ka bērniem dažkārt pasprūk tādas fŗāzes – “varbūt es esmu tomēr puisis?”, vai “es laikam esmu biseksuāla… jā, man tā vislabāk patīk” (no pusaudžu sarunām).

Vecumposms 15+

 •  tiesības uz abortu / right to abortion
 • a critical view of cultural norms related to the human body

 

Turpinājums sekos

 

Izteikumi un viedokļi par šiem standartiem

1) Nevalstiskas organizācijas European Dignity Watch ziņojums par Estrellas ziņojumu eiroparlamentā (P.S. Estrellas ziņojums ietver virkni citātu no standartiem) uzskata, ka ziņojumā un standartos ir “virkne problēmu”. Par standartiem organizācija izsakās sekojoši “Īsumā, tā ir seksuālās uzvedības iniciēšana kopš dzimšanas. Un katram ir jāuzdod sev jautājums, vai šāda tipa seksuālā izglītība faktiski nav pedofīlija, kas var var novest pie bērnu izmantošanas, aizbildinoties zem “izglītības” un “prasmju attīstības? (this is a programme for sexual initiation beginning at the toddler age. And one seriously has to ask oneself whether this kind of sexual education is not in fact a form of paedophilia that could lead to child abuse, albeit under a pretext of “education” or “skill development”). Paskaidrošu, ka pastāv pamatots viedoklis, ka kauna (kautrēšanās) sajūtu iznīcināšana bērnībā var vairot seksuālās izmantošanas varbūtību nevis otrādi, bet seksuālā izglītība pēc šādām programmām tieši iznīcina šo sajūtu. Raksts pieejams šeit.

2) 2012.gadā spāņu bīskapu konferencē Mons. José Antonio Martinez (SEC sekretārs) par standartiem izteicās sekojoši: “Dokumentam vairs nav nekādu morālu kritēriju. Nekas vairs nav nepareizi un nekas vairs nav pareizi, nekas nav slikts bērnam vai personai“. (“It’s outstanding how this document doesn’t have any moral criteria. Nothing is wrong and nothing is right, nothing is good for the child, nothing is bad for the child or person.” ) [avots?]

Turpinājums sekos

Avoti: 

[1] Standarti

latviešu valodā (daļējs tulkojums): WHO_BZgA_Standards_LV

vācu: http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/andere_Publikationen/WHO-Standards_DE_Endfassung_11_10_2011pdf.pdf

angļu: http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/andere_Publikationen/WHO_BZgA_Standards.pdf

spāņu: http://www.madridsalud.es/publicaciones/OtrasPublicaciones/standars_de_calidad_de_la_educacion_sexual_en_europa_traducido_12nov.pdf

krievu: http://valstskontrole.files.wordpress.com/2014/02/file1.pdf

[2] Standarti Eiroparlamentā

2013.gadā šos standartus pieminēja arī Eiroparlamentā:

http://www.fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=86:early-childhood-masturbation-for-0-4-years-old-as-part-of-sexual-education-supported-by-the-european-parliament&catid=54&lang=en

[3] Nevalstiskas organizācijas European Dignity Watch viedoklis par Estrellas ziņojumu un standartiem

http://www.europeandignitywatch.org/day-to-day/detail/article/the-estrela-report-promoting-compulsory-sex-education-for-toddlers-and-a-right-to-abortion-and-cal.html