LU vadībzinātņu doktors – “Sociālie eksperimenti”

Konference „Dzimumu līdztiesība izglītības saturā un procesā”
„Dzimumu līdztiesība vai vienādība. Sociālie eksperimenti kā politikas instrumenti postmodernajā sabiedrībā”
Andrejs Mūrnieks, Latvijas Universitātes vadībzinātņu doktors,
Latvijas Pedagogu domes valdes priekšsēdētājs