Par mums – īsais variants

‘Mūsu bērni” ir sabiedriska organizācija, kuru veido vecāki. Ņemot vērā pēdējā laikā plaši parādījušos informāciju par Eiropas pieredzei seksuālās izglītības jautājumā, mēs apvienojāmies, lai pētītu vērtībizglītības un dzimumaudzināšanas jautājumus Latvijā un Eiropā.