Latviešu valodas mācību grāmata 10.klasei piedāvā apgūt lamuvārdus

Latvijas skolās sāk ieviest jaunu latviešu valodas mācību grāmatu 10.klasēm, kurā līdzās standarta leksikas vārdu krājumam skolēniem tiek piedāvāts apgūt arī slengu un lamuvārdus un to nozīmi.

Par to šodien informē laikraksti “Čas” un “Vesti Segodnja”.

Izglītības un zinātnes ministrija par to ir informēta, taču pagaidām nekā uz to nereaģē.

Kā iespējamos aizvietojamos variantus izteicieniem “vienalga”, “lieliski”, “slikti” mācību grāmatā tiek piedāvāti necenzētie ikdienā plaši lietotie vārdi, tikai “ar latviešu akcentu” – “po..uj”, “zaje..is”, “pi..ets”.

IZM norobežojas no šīs grāmatas, vecāki ceļ trauksmi, bet grāmatas autori Iluta Dalbiņa un Inese Lāčauniece skaidro to ar mēģinājumu izveidot “reāli interesantu mūsdienīgu mācību grāmatu, kas atbilstu jauniem mācību standartiem”.

No šī gada Latvijā ieviests standarts latviešu valodas mācīšanā, kas paredz vienādu mācību līdzekļu izmantošanu latviešu un krievu skolās.

Šīs grāmatas autori uzskata, ka “nedrīkst mācību procesu atraut no dzīvās valodas”, tāpēc arī grāmatā iekļauti vulgārismi. Grāmatas autori norāda uz bērnu reakciju par šādu grāmatu: “Latviešu valoda beidzot kļuvusi interesanta.”

avots- www.nra.lv----escape_autolink_uri:04a320922da86981a0c0ffe0892ce254----14349129_10154549004777427_557332992_n 14328978_10154549004667427_784102426_n