MAMMA, TĒTIS UN BĒRNI – svarīga ES iniciatīva! (ir jāparakstā!)

http://www.mumdadandkids.eu/lv

MAMMA, TĒTIS UN BĒRNI
Eiropas pilsoņu iniciatīva, kuras mērķis ir laulības un ģimenes aizsardzība
Atbalstīsim laulību un ģimeni Eiropā visi kopā:

Laulība – pastāvīga un uzticīga savienība starp vīrieti un sievieti ar mērķi dibināt ģimeni.

Ģimene – viens tētis, viena mamma un viņu bērni.

Ģimenes attiecības – civiltiesiskas attiecības starp diviem laulātajiem vai starp vecākiem un bērnu.

Jā, es atbalstu ES likumdošanas iniciatīvu, kas paredz laulības un ģimenes definējumu: laulība ir viena vīrieša un vienas sievietes savienība, un ģimene ir balstīta laulībā un dzimtas saitēs.