“Par un Pret” Vērtīborientācija izglītības saturā

Kādas ir tendences un mērķi izglītības saturā? Daudz tiek runāts un pamatots tas, ka nepieciešama atbilstoša ģimenes vērtību atbalsta politika arī izglītībā. Vai tas tiek realizēts un vai pietiekoši? Ko galu galā paredz jaunie, pretrunīgi vērtējamie izglītības standarti?

Kāpēc valsts izglītības satura centra speciāliste atteicās nākt uz diskusiju, lai sniegtu atbildes uz jautājiem? VISC par iemeslu minēja nevēlēšanos publiski diskutēt ar vienu no diskusijas dalībniecēm.. Kāpēc, tas ir palicis neatbildēts jautājums!

Raidījuma viesi:
Elita Kleinhofa-Prūse, pedagoģe, VISC ārštata metodiķe, LKSA valdes locekle
Indra Tretjakova, psiholoģe, ģimenes izglītības attīstības fonda “Ābeļzieds” valdes priekšsēdētāja.
Raidījuma vadītāja Aira Jēkabsone