Konfesiju vēstule “Par tikumības saglabāšanu mūsdienu sabiedrībā”

15.07.2014 tika publicēta atklāta vēstule “Par tikumības saglabāšnu mūsdienu sabiedrībā”, ko parakstījuši Latvijas lielāko konfesiju pārstāvji (luterāņu, katoļu, pareizticīgās, senpareizticīgās, baptistu un armēņu pārstāvji). Īsumā izklāstīsim šīs vēstules saturu, bet pilnu vēstuli var lasīt, piemēram, http://www.katolis.lv/main.php?parent=6447 vai http://pareizticiba.lv/index.php?newid=5684&lang=LV. Vēstulē ir atzīmēts, ka “sabiedrībā ir vājinājusies morāles un sabiedrības tradicionālo vērtību nozīmība. Palielinās neveselīgu paradumu izplatība, īpaši jauniešu vidū, krītas dzimstība, pieaug laulību šķiršanu skaits un Latvijai draud depopulācija.” Ir pieminēta “masu kutlīūra, plašsaziņas līdzekļi, kā arī marginālas nevalstiskās organizācijas”, kas neveicina tikumību, bet gluži pretēji.   Vēstulē kristīgo konfesiju pārstāvji pauž bažas arī par izglītības materiāliem un vidi, kas “pieļauj gendera teorijas balstītus priekštatus” (par iespēju brīvi mainī dzimumu), “manipulācijas ar dzimumidentitāti”, “pārspīlētas homoseksuālās dzimumdzīves cilvēku tiesības” u.tml. Kristīgo konfesiju pārstāvji “uzskata, ka stingri jānošķir izglītošana par dzimumu attiecībām no homoseksuālisma propagandas“… jo “šādas attiecības nav auglīgas, tās degradē cilvēka cieņu un var radīt veselības problēmas“. Apustulis Pāvils ir teicis: „Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne izvirtuļi, ne vīriešu piegulētāji Debesu Valstību neiemantos.” (1. Kor. 6, 9).

 Vēstulē arī pausts aicinājums, “atbalstīt izglītības iniciatīvas, kas bērniem izskaidro dzimumu attiecības atbilstoši vecumam un saskaņā ar Latvijas Satversmē noteikto, cilvēciskām un kristīgām vērtībām, lūdziet, lai skolas aicina runāt par dzimumdzīvi nevis organizācijas, kas atbalsta bērnu agrīnu seksualizāciju, bet organizācijas un programmas, kas jau tiek īstenotas un piedāvātas skolām un kuras respektē tikumību, kristīgās vērtības, Satversmē noteikto laulības un ģimenes formu un cilvēku dabisko dzimumdzīvi (piemēram, Īsta mīlestība gaida, Kustības par Dzīvību lekcijas u.c.)”

paraksties

  Diemžēļ kristīgo konfesiju pārstāvji nepieminējuši šajā vēstulē parkastu vākšanu par homoseksuālo attiecību propogandēšanas aizliegumu izglītības iestādēs. Tāpēc mēs vēlamies kārtējo reizi atgādināt, ka šobrīd notiek parakstu vākšana par izmaiņā bērnu tiecību likumā, kas paredz šīs propogandas aizliegšanu. Mūsu lapā var sekot līzi kā notiek šī parakstu vākšana (skatiet sadaļā “Referendums“). Parakstu vākšāna notiek samērā gausi, tāpēc AICINĀM IKKATRU, kam rūp savu bērnu nākotne – paņemt pasi vai iD karti, aiziet pie jebkura notāra un parakstīties par šiem grozījumiem. Paraksta apliecināšans maksa ir 3 EUR. Ja Jums kādu iemeslu dēl nav iespējas parakstīties pie notāra, tad varat gaidīt KOLEKTĪVU PARAKSTU VĀKŠANU. Ja Jūs esat kādas organizācijas pārstāvis, tad aicinām Jūs organizēt savā iestādē kolektīvu paraksta vākšānu kā tas jau tika iepriekš darīts, piemēram, salonā Nuga Best, pareizticīgā klostera teritorijā,VEF kultūras pilī vai citur. Avoti: http://www.katolis.lv/main.php?parent=6447 http://pareizticiba.lv/index.php?newid=5684&lang=LV