Moldāvijā “māte” un “tēvs” tiks aizstāts ar “viens no vecākiem”

Moldāvijā oficiālos dokumentos vairs nedrīkstēts izmantot jēdzienus “māte” / “tēvs”.

family

Piemēram, viena no izmaiņām ir saistīta ar Likumu par veselības aizsardzību, kurā tiks ieviestas izmaiņas, aizstājot “māte” / “tēvs” ar “viens no vecākiem”.

Tādējādi tradicionālā ģimenes definīcija Moldovas likumdošanā ir zem jautājuma zīmes – projekts, kas ir demokrātiskās partijas iniciatīva, pilnībā iznīcina tradicionālo vecāku jēdzienu, nodrošinot ceļu tālāk sekojošām izmaiņām.

Likumprojekts tika pieņemts atbilstoši Nacionālajai programmai, kurai būtu jānodrošina dzimumu vienlīdzība

Tāpat ir zināms, ka 2010.gadā Eiropa jau piedāvāja Moldovai atteikties no vārdiem “tēvs” un “māte”, uzstājot, ka tas ir seksisms. Toreiz tas tika formulēs tikai kā ieteikums, bet šodien tas tika realizēts kā obligātā daļa.

Avots: 

http://moldnews.md/rus/news/68935http://moldnews.md/rus/news/68935

http://parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=e3ba861b-c596-4116-a4b1-6db4195644ee