Tētis Devids, sieva Kriss un Es

Grāmata paredzēta bērniem no 5-10 gadiem. Grāmata māca bērnus to, ka vecākus drīkst arī mainīt, ja ģimene neliekas gana laba. Turklāt jaunā ģimene var būt arī citādāka, piemēram, var gadīties ģimene ar diviem tētiem…

Sieva Kriss un tētis Devids Крис mani adoptēja, kad man bija 4 gadi, jo mani vecāki par mani slikti rūpējās un es negribēju palikt viņu aizgādībā. Es gribēju jaunu ģimeni, tādu, kādu es gribēju“.

2028_001-page-001

Jau pirmajā paskaidrots tas, ko lielākā daļa vecāku pie mums noteikti nezina. Šeit tiek stāstīts par starptautiskām bērnu tiesībām (starp citu tas attiecas arī uz Latviju, kas arī jau ir parakstijusi attiecīgo dokumentu) – atbilstoši šim dokumentam vecāki vairs nav vecāki, tagad viņi ir aizbildņi, kuriem valdība ir uzticējusi rūpēties par bērneim.

Tādejādi, ja bērns uzskata, ka vecāki nav gana labi un nerūpējas par viņiem tā kā viņi vēlas, tad viņi var paziņot sociālajam dienestam un viņus varēs no ģimenes izņemt gana viegli. Bērnam ir tikai jāpaziņo, ka vēlas citu ģimeni. Šī situācija tiek aprakstīta grāmatā.

Turklāt tālāk grāmatā stāstīts, ka bērnu adoptēja divi geji un grāmatas varonis ir ļot apmierināts ar savu jauno ģimeni. Sieva Kriss pateica, ka viņš saprot, kāpēc puisītis ir dusmīgs. Tas ir tādēļ, ka viņš ir pārvācies no vienas vietas uz citu un viņam nebija parasts ģimenes, kādu viņš līdz šim vēlējies.

2030_001-page-001

Šādās situācijās, kas aprakstītas grāmatās, bērns pēc savas vēlēšanās var pamest ģimeni, taču viņam iepriekš nestāsta, kurā ģimenē viņš pēc tam nonāks. Bērnam rodas izvēles ilūzija. Taču bērna vienīgā izvēlē ir izvēle atteikties no savas patiesās ģimenes, tālāk jau nekāda izvēle netiek piedāvāta.

Grāmatas autori atzīst, ka puisītis tomēr sailgojās pēc savas patiesās ģimenes, bet tētis Devids paskaidroja, ka puisīties pieaugs un varēs noskaidrot visu par saviem iepriekšējiem vecākiem. Tas puisīti nomierināja un viņš pārstāja dusmoties tik bieži.

2031_001-page-001

Tikko dzīve sākusi iekārtoties, kad puisītis devās uz skolu. Kad vienaudži uzzināja, ka viņam ir divi tēti, viņu sāka apsaukāt par geju.

2032_001-page-001

 

Nākamā dienā sieva Kriss aizgājauz skolu un skolotāja paskaidroja, ka bērni dzīvo dažādās ģimenēs, dažiem ir tēti un mammas, dažiem ir tikai viens vecāks, bet citiem divi teti un divas mammas. Tāpat ir bērni, kuri dzīvo ar vectētiņiem un vecmāmiņa, ar tantēm un onkuļiem, ar pagaidu aizbildņiem vai bērnu namos. Katrs bērns un katra ģimene ir īpaša. Tad puisītis pārstāja domāt, ka viņam nepieciešama parasta ģimene.

2034_001-page-001

Galu galā puisītis atrada citus draugus un vispār bija gana apmierināts ar jauniem vecākiem, īpaši, ka viņi brauca ceļojumos.

2037_001-page-001

Tiesa gan, kāda problēma palika neatrisināta – puisītis aizdomās, vai viņš arī būs gejs? Sieva un tētis šajā jautājumā gam paskaidroja, ka puisītim būs izvēle, gribēs draudzeni, būs draudzene, bet arī gejam būt ir labi. Pilna izvēles brīvība. Visi taču zina, ka par geju piedzimst. Bet, ja jūs to vēl nezināt – tad lasiet šādas grāmatiņas, un galvenais -ticiet tam, kas ir rakstīts.

2038_001-page-001