Kas Latvijā jauniešu izglīto par dzimumaudzināšanu?

Dažādu Saeimas frakciju pārstāvji virza likumprojektu, kas aizliegtu tādus materiālus, kas var negatīvi ietekmēt bērnu tikumisko audzināšanu.
Mūsuprāt, šī ir slavējama iniciatīva. Turklāt likumprojekta mērķis nav vērsts uz dzimumaudzināšanas aizliegšanu, bet gan kādu atsevišku materiālu aizliegšanu. Tas, savukārt, izveidos tādu kā barjeru un liks dažādu bukletu un materiālu, kas paredzēti skolēniem, autoriem īpaši pārdomāt to saturu.
Būtībā mēs pievienojamas domai, ka “jaunieši ir jāsargā (vai vismaz daļēji jāsargā) no mērķtiecīgas seksualizācijas, kas ir ne mazāk bīstama par seksuālo tēmu noklusēšanu”. Tādējādi ir svarīgi izvērtēt, kādi materiāli šajā jomā nonāk jauniešu rokās.

Diemžēl Latvijā šobrīd ir izveidojusies situācija, kad par jauniešu dzimumaudzināšanu atbild praktiski viena organizācija, proti, “Papardes zieds”. Jau gadus 20 tā darbojas Latvijā, darbojas aktīvi, guvusi atpazīstamību. Šīs organizācijas pārstāvji pamatā ir liberāli aktīvisti, kas uzstājas par sieviešu tiesībām uz abortiem, LGTB tiesībām, agrīnu bērnu seksualizāciju un citām “mūsdienīgām tendencēm”. Ne visiem (es teiktu – vēl stiprāk – mazākumam vecāku) vecākiem Latvijā šo organizācijas pārstāvju idejas šķiet pieņemamas un ir pat pretrunā ar ģimenē audzināto.
Diemžēl šajā ziņā vecākiem nav lielas izvēles – bukleti bērnu rokās nonāk bez vecāku ziņas un vecākiem nav iespējas kontrolēt šo bukletu saturu. Bukleti varbūt kādreiz satur arī jauniešiem noderīgu informāciju, taču tostrap bukletos sastopam arī tādu informācijas, kas vecākiem liek aizdomāties – vai tai ir kāds sakars ar izglītību?:
Bukletā 5-7. klases skolēniem lasām: „Jo lielāks ir dzimumloceklis, kad tas mīksts, jo mazāk tas „izaug”, vīrietim uzbudinoties. Ja tas ir neliels mīkstā stāvoklī, tas, droši vien, būs krietni lielāks, kad kļūs ciets”. „Masturbēšana nozīmē, ka cilvēks aiztiek vai glauda savus dzimumorgānus (zēni – dzimumlocekli, meitenes – klitoru), jo tas ir patīkami… Masturbēšana nav kaitīga, tā var palīdzēt cilvēkam iepazīt savu ķermeni un savas seksuālās sajūtas”. ”
Diemžēl citas alternatīvas Latvijā praktiski nav. Interneta vidē “Papardes zieda” aktīvisti daudz biežāk publicē rakstus, reaģē uz notikumiem sabiedribā, komentē likumprojektus un vienu savas ideoloģijas piekritējus. Lai gan Latvijā darbojas arī citas organizācijas, kas izglīto jauniešus, tās nav tik atpazīstamas, darbojas šaurākā lokā, varbūt ir citi iemesli – tomēr “Papardes zieds” ir aktīvāks. Tādas kustības kā „Par dzīvību”, „Īsta mīlestība gaida” vai “Ģimenes ekoloģijas institūts” arī var sniegt profesionālas konsultācijas jauniešiem jautājumos, kas saistīti ar dzimumaudzināšanu.

Diemžēl ar vecāku izglītošanu šajā jautājumā nenodarbojas neviens. Tomēr tik noderīgi būtu pamācīt vecākus – kā vislabāk uzsākt sarunas ar jauniešiem par dzimumattiecībām, kā uzķert pareizo brīdi / vecumu, kas ir ļoti individuāls un citiem jautājumiem.

Avots:
http://papardeszieds.lv/attachments/004_PZ_Tiesi_tev.pdf
http://tavasirds.com/2015/04/01/par-kadu-tikumibu-iestajas-dzenderisma-un-seksualizacijas-lobisti-latvija/