Parakstiet petīciju par bargākiem sodiem pedofiliem!

https://manabalss.lv/i/858

PAR PUBLISKS REĢISTRU, BARGĀKIEM SODIEM UN ĶĪMISKU KASTRĀCIJU PEDOFILIEM!

Pašlaik Krimināllikumā par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, kuros cietuši bērni, paredzēti nesamērīgi viegli sodi. Likums par seksuāla rakstura darbībām ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu ar probācijas uzraudzību vai bez tās. Savukārt par 16 gadus nesasniegušas personas pavešanu netiklībā likums paredz vien brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu ar probācijas uzraudzību. Prakse liecina, ka tiesas par minētajiem noziegumiem piemēro tieši alternatīvos sodus un vainīgās personas pēc notiesāšanas bieži vien turpina dzīvot iepriekšējā dzīvesvietā. Statistika vēsta, ka personas, kuras izdarījušas noziegumus pret bērniem, tos izdara atkārtoti, tādejādi apdraudot arī citus bērnus. Minētais pamatoti izraisa sabiedrības sašutumu. Turklāt pēc soda izciešanas vainīgās personas netiek pienācīgi uzraudzītas un vecāki nav informēti par to, ka viņiem kaimiņos dzīvo vai strādā personas, kuras sodītas par šādiem noziegumiem. Joprojām nav izveidots pedofilu reģistrs un pašvaldībām ir liegta iespēja iegūt informāciju par minētajām personām un tās nevar aktīvi iesaistīties šāda rakstura noziegumu profilaksē un pasargāt savā teritorijā dzīvojošos bērnus. Esošais regulējums nodara kaitējumu sabiedrības interesēm – iespējai bērnam augt drošā vidē. Tādēļ mēs vēlamies panākt, lai par minētajiem noziegumiem likums neparedzētu alternatīvos sodus un brīvības atņemšana tiktu noteikta uz ilgāku laiku. Lai atturētu pedofilus no vēlmes atkārtot savus noziegumus, Latvijā būtu jāpārņem citu valstu pieredze un jāparedz pedofilu ķīmiskā kastrācija. Papildus tam vēlamies panākt, lai Latvijā tiktu izveidots pedofilu reģistrs, pieeja kuram būtu arī pašvaldībām par viņu teritorijā dzīvojošajām personām

Piedāvātās pārmaiņas iespējams īstenot, izdarot attiecīgus grozījumus Krimināllikumā, likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos, kas regulē Iekšlietu ministrijas rīcībā esošā pedofofīlu reģistra publisku pieejamību.

Palielināsies sabiedrības drošības sajūta par saviem bērniem, tiks novērsti noziedzīgi nodarījumi un vainīgām personām tiks piespriests taisnīgs sods.