Piespiedu darbs un 1000 EUR par mazgadīgas meitenes izmantošanu

Šodien vairākos ziņu medijos pārādījusies informācija par kādu gadījumu Liepējā, kad tēvs (48 gadi) un dēls (22 gadi) izmantojuši piecgadīgu meitenīti savu seksuālo tieksmju apmierināšanai. Tiesa piespriedusi abiem vien piespiedu darbus (200-240 stundu apmērā, kas ir apmēram 6 nedēļas), kā arī apmēram 1000 EUR lielu naudas sodu (kas izmaksājami valstij, jo šī summa iepriekš iztērēta cietušai kompensācijā).

«Šis tiesas spriedums ir pļauka tiesu sistēmai. Tiesnesis vienkārši Kriminālprocesa likumu visdrīzāk nav lasījis. Trūkst pat vārdu, lai aprakstītu, ko saskaņā ar lietas materiāliem, šie cilvēki ir darījuši,» uzskata Elksniņš (Saeimas deputāts).

Papildināts (15.07)

Prokurore uzskatot, ka nebija nekādas tādas netiklības, kuru dēļ vajadzētu sēdēt cietumā, kā arī to, ka cietušie labosies.

Papildināts (16.07)

Gadījumi, kad par seksuālo izmantošanu vārmākas saņem pavisam nelielu sodu (ko pat nevar saukt par sodu), Latvijā nav jaunums. Vēl nesen – maijā, kādam Vladimiram Piņēginam “par pavešanu netiklībā piemērota nosacīta brīvības atņemšana uz gadu un sešiem mēnešiem ar pārbaudes laiku uz vienu gadu un sešiem mēnešiem.

————–

Šāda likumdošana ir ne tikai netaisnīga, bet arī liek justies pedofīliem nenotveramiem, nebīties un aktīvāk meklēt upurus. Vai tiešām nav nekādu sviru, lai beidzot iedarbinātu mehānismus bargāku sodu ieviešanai? Vēl 2013.gadā “kaut kādā svarīgā sapulcē – sanāksmē”, kurā piedalījās “svarīgas personas”, kas saņēma arī algas par “svarīgu sapulci – sanāksmi’, lēma, ka sodi par seksuālu vardarbību pret bērniem ir jāpalielina. Sanāca, parunāja, viens otram aplaudēja, izklīda un viss tā arī palika?!

Vēl joprojām nav notverts Imantas pedofīls.

2013.gadā aizturēja pedofīlu, kurš gada laikā mēģinājis pavest vairāk kā 200 meitenes ar sociālo tīklu palīdzību, turklāt vairākas meitenes patiesi kļuvušas par viņa izvarošanas upuriem.

Savukārt šogad portāli rakstīja par kādu pedofīlu, kurš jau bija sodīts divas reizes par mēģinājumu pavedināt nepilngadīgos un esot bijis policijas redezlokā. Vēl 2008.gadā viņa tālrunī atrasti apmēram 200 mazu meiteņu tālruņa numuri. Taču tas viss neliedza viņam savus iepriekšneveiksmīgos mēģinājumus realizēt, kā rezultātā cieta vismaz 4 bērni. Arī šajā gadīumā vīrietis savus upurus meklejis ar interenta starpniecību.

Avoti:

http://www.liepajniekiem.lv/zinas/kriminalzinas-negadijumi/tevu-un-delu-soda-par-netiklam-darbibam-ar-mazgadigo-169835

http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/567855-par_gadiem_ilgu_mazas_meitenites_izvarosanu_tiesa_tevam_un_delam_piespriez_piespiedu_darbu

http://www.tvnet.lv/online_tv/33604-aizturets_rudits_pedofils_kurs_izvarojis_vismaz_7_bernus

http://nra.lv/latvija/kriminalzinas/142134-atklaj-sokejosu-informaciju-par-notverto-pedofilu.htm

http://www.vipi.lv/vip/latvija/idn59278/lugums-palidzet-policijai-mazgadigu-personu-izvarotajs-aldonis-krinbergs/

http://www.irir.lv/2013/2/21/pastiprinas-sodus-par-seksualu-vardarbibu-pret-berniem

http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/561357-internatskolas_direktora_vietniekam_par_audzeknu_seksualu_izmantosanu_nosacits_cietumsods